Általános szerződési feltételek – kutyadietetikus.hu

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Preambulum

Felhívjuk szíves figyelmedet arra, hogy személyes adataidat csak tisztességesen és jogszerűen gyűjtjük és kezeljük, a lehető legbiztonságosabban tároljuk, személyedhez fűződő jogaidat tiszteletben tartjuk. Kérésed esetén felvilágosítást adunk a tárolt adataidról, azok törlését – elektronikus úton írásban – bármikor kérheted a info@barfshop.hu e-mail címen. Személyes adataidat kizárólag az alábbiakban meghatározott célból, a Te, illetve a mi jogaink gyakorlása és/vagy kötelezettségünk teljesítése érdekében gyűjtjük és kezeljük és csak olyan körben, amely elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az alább ismertetett szolgáltatásunkat nyújtani és/vagy teljesíteni tudjuk. Minden esetben gondoskodunk az adataid biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályok és az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adataidat így megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a továbbítás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Kutyadietetikus.hu megfelelő technikai megoldással biztosítja személyes adataid vonatkozásában azt is, hogy a nyilvántartásokban tárolt adataid közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és személyedhez rendelhetők. A személyes adataidhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adataid megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználásuk megakadályozása érdekében gondoskodunk a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről, a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársaink ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről, a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kialakításáról. Az Kutyadietetikus.hu és az általa üzemeltetett tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere védi személyes adataidat többek között a számítástechnikai csalás, a kémkedés, a számítógépvírusok, a spam-ek, a hack-ek, és egyéb támadások ellen. A személyes adatkezeléseddel kapcsolatosan bővebb tájékoztatást az Adatvédelmi szabályzatunk alatt olvashatsz (http://kutyadietetikus.hu/adatvedelmi-szabalyzat/). Felhívjuk ekörben végezetül a figyelmed arra, hogy miután az alábbi szolgáltatás platformja a Facebook közösségi médiafelülete, ezért a közöttünk létrejött jogviszonyra irányadó a FaceBook mindenkoron hatályos adatvédelmi szabályzata is, amelyet a profilod alatt a gyorssúgó – adatvédelmi hivatkozások alatt érhetsz el. A Kutyadietetikus.hu a Facebook adatkezeléséért mindennemű felelősségét kizárja tekintettel arra is, hogy arra semmilyen ráhatása nincs. A velünk megkötött szerződésed értelmében kijelented, hogy a Facebook minden koron hatályos adatvédelmi szabályzatát megismerted, azt nyomon követni vállalod és annak tudatában kötöd meg velünk a szerződésedet, tartod fenn velünk jogviszonyod.

 

Kérjük, figyelmesen olvasd el az általános szerződéskötési feltételeinket és az adataid védelmére vonatkoztató tájékoztatónkat. Az Kutyadietetikus.hu, mint szolgáltató és úgyis, mint adatkezelő a következő rendelkezéseknek veti alá magát azzal, hogy az általa üzemeltetett honlapján ill. bármely általa on-és/vagy offline marketing anyagokban és/vagy eszközökön közétett, valamennyi szolgáltatására/nyilatkozatára irányadónak tekinti, függetlenül annak felhasználó általi elérési módjától. Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy a szolgáltatásunk népszerűsítése és a Te jogaid védelme érdekében az alább olvasható rendelkezéseknek a változtatás jogát a Kutyadietetikus.hu fenntartja, ugyanakkor a változtatásokat a honlapunkon nyomon tudod követni.

 

Felhívjuk figyelmedet arra, hogy regisztrációddal, a weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, megrendelésed leadásával, hírlevélre való feliratkozásoddal közöttünk u.n. online (elektronikus úton létrejött) szerződés kötődik, amelynek értelmében az alábbi a Kutyadietetikus.hu által meghatározott alábbi szerződéskötési feltételeket kifejezetten elfogadod, magadra nézve kötelezőnek ismered el az adataid kezelésére vonatkozó rendelkezések mellett azzal, hogy a Kutyadietetikus.hu által változtatott alábbi rendelkezések változását nyomon követni és betartani vállalod. Ha a változás olyan rendelkezést tartalmaz, amely alapján a jogviszonyt a továbbiakban nem kívánod fenntartani, kérjük írj nekünk és tájékoztass minket a felmondásodról.

Ki a szolgáltató? Mi a jogviszony tárgya?

A szolgáltató Molnár Gergő egyéni vállalkozó (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Munkás utca 14/a; nyilvántartási száma: 53742379; adószáma: 69826450-1-40; e-mail címe: molnargergo4@gmail.com; telefonszáma: 06306174121 ; az előzőekben és a továbbiakban: Kutyadietetikus.hu). A Kutyadietetikus.hu a közte és bármely, jogviszony megkötésére jogosult felhasználó között e rendelkezések alapján létrejött (jog) viszony keretében hazai és nemzetközi szintéren, infokommunikációs eszközök (Facebook közösségi zárt csoportban (e-mailben, csoportosított hírlevélben, stb.) útján időszakos VIP klubtagság révén, ebtartóknak szóló tanácsadást biztosít magyar nyelven.  Az online szolgáltatások (dietetikai tanácsadás, állatorvosi tanácsadás) is ide sorolandóak. (szolgáltatás tárgya)

 

Hogyan jön létre és szűnik meg közöttünk a jogviszony?

Mindenek előtt felhívjuk a figyelmedet arra, hogy a Kutyadietetikus.hu szolgáltatása nem eredmény köteles, az általa adott tanácsokért egészségügyi, jogi és/ vagy pénzügyi felelősséget nem vállal/ mindennemű megtérítési kötelezettségét kifejezetten kizárja.

 

VIP: Zárt közösségi csoporton belül lehetőséget biztosít arra, hogy u.n. VIP szolgáltatás keretén belül 5.900, azaz háromezerkilencszáz forint + 0% ÁFA/előfizetési időszak ellenértékért cserébe, 1 hónapos előfizetési időszak mellett

 

a felhasználók személyes kérdéseket tegyenek fel külön posztok alatt, amelyekre – ünnepnapokat kivéve – 24 órán belül válaszol,

szükség szerint szakértőkhöz irányítja a kérdezőt,

kizárólag a felhasználóknak szólóan exkluzív/live videótartalmakat (például kizárásos diéta bevezetéséről) oszt meg,

e-maileket küld havi rendszerességgel korlátlan számban tájékoztatási céllal,

Etetési témákban edukációt biztosít,

telefonos konzultáció keretén belül minden hónapban a zárt közösségen belül előzetesen közzétetten meghirdetett napon, 2 órán keresztül válaszol a felhasználók szolgáltatás tárgyát érintő kérdéseire.

Online konzultáció/Online Tananyagok.

 

Egy űrlap kitöltése az első lépése ezeknek a szolgáltatásoknak, miután kiválasztottad a számodra megfelelő terméket/szolgáltatást. Az űrlapon önként megadod a nevedet, e-mail címedet, lakcímedet és számlázási adataidat. Az OTP Simple rendszeren keresztül történik a tranzakció.

 

Ezt követően a Kutyadietetikus.hu felveszi veled a kapcsolatot e-mailben egy válasz levélben a további teendőkről.

 

A szolgáltatás nyújtásával összefüggően adott tanácsadásért – miután annak betartására, az eb személyes megfigyelésére/megvizsgálására lehetőség nincs a Kutyadietetikus.hu nem áll helyt. A szolgáltatás igénybevétele miután az online térben zajlik nyomatékosan felhívjuk a figyelmed arra, hogy semmi esetre sem helyettesíti sem a személyes orvosi vizsgálatot, sem a dietetikai konzultációt, a Kutyadietetikus.hu által közzétett valamennyi tartalom a szerzők általános szakmai véleményét tükrözi, pusztán tájékoztató jellegű, kérlek ezt vedd figyelembe. A Kutyadietetikus.hu mindennemű közvetett és/ vagy közvetlen károkért, így többek között maradandó egészségromlásért, allergiáért, emésztőrendszeri tűnetekért, ételérzékenység kialakulásáért, stb. (a továbbiakban, mint: kár) történő helytállását kifejezetten kizárja. Kizárja továbbá felelősségét a Kutyadietetikus.hu a rajta kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett károkért és ezek következményeiért, a felhasználó házikedvencémél beállt valamennyi közvetett/ közvetlen károk esetében, az internetes hálózatban gondatlanságból és/ vagy szándékosan keletkezett technikai meghibásodásokért és/ vagy szolgáltatás kimaradásokért, információ- és/ vagy adatvesztésekért, bármely romboló alkalmazás és/ vagy program által okozott károk/ hibák és/ vagy a közszolgáltatóknál bekövetkezett hibák és/ vagy közvetlenül/ közvetetten a felhasználónál beállt károk/ igények esetében. A Kutyadietetikus.hu nem szavatol, sem pénzügyi, sem egészségügyi, sem jogi felelősséget nem vállal, mindennemű megtérítési kötelezettségét kifejezetten kizárja a weboldal, közösségi zárt csoport használatából, vagy üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából, az információtovábbítás késedelméből adódó, vírusok által okozott, szoftverhibából, hardverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, adattovábbítási kapcsolat, rendszerhibából adódó, és/ vagy bármely felhasználója által okozott károkért.

 

Ha a fentieket tudomásul vetted és annak tudatában regisztrációddal a jelen rendelkezéseket elfogadnád és magadra nézve kötelezőnek is ismernéd el, kérünk, hogy saját felelősségedre és saját belátásod szerint csak abban az esetben vedd igénybe szolgáltatásunkat, ha elmúltál már 18 éves, jog- és cselekvőképes vagy (felhasználó). A Kutyadietetikus.hu mindennemű felelősségét kizárja, amennyiben felhasználója a hatályos jog és/ vagy e rendelkezések alapján nem alkalmas a jogviszony megkötésére, annak teljesítésére, bármely jog gyakorlására, kötelezettség teljesítésére és úgy tekinti, mintha közte és a felhasználó között a (jog)viszony létre sem jött volna.

 

Azzal, hogy az e-mail címedet önkéntesen megadod (azaz regisztrálsz honlapunkon) azzal azt is kijelented, hogy az alább egyértelműen részletezett adatvédelmi szabályzat és általános szerződéskötési feltételeket elfogadod és életbe lépnek többek között az adataid védelmére vonatkozó rendelkezések.

 

Kérünk, hogy ha megkezded a Kutyadietetikus.hu szolgáltatásainak igénybevételét a hatályos jogszabályokat tartsd be, az zárt közösségi felületet és a szolgáltatásokat rendeltetésszerűen használd. A használat során tartózkodj minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók, az Kutyadietetikus.hu és/ vagy partnerei érdekeit sérti és/ vagy veszélyezteti, akadályozza más felhasználók szolgáltatás igénybevételének jogát, jogos érdekét. Mások személyes adatait az érintett hozzájárulása nélkül ne fürkészd ki, ne tedd közzé és ne használd fel. Más felhasználók, a Kutyadietetikus.hu és/ vagy partnerei becsületét, jó hírnevét, szellemi alkotásokhoz fűződő jogait ne sértsd. Kérjük azt is, hogy tartózkodj a rasszista, valamely vallást, vagy etnikai kisebbséget sértő, továbbá minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan megnyilvánulástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen. Hozzászólásaidban tartózkodj a másokra nézve sértő, bántó, kioktató, zavaró megnyilvánulásokat, a csoport szabályait nyomatékosan kérünk, hogy tartsd be. A Kutyadietetikus.hu álprofillal rendelkező felhasználót a zárt csoportba nem vesz fel még abban az esetben sem ha a szolgáltatás ellenértékét megfizetni vállalja.  Kérünk arra is, hogy ne küldj kéretlen tartalmakat sem más felhasználóknak, sem a Kutyadietetikus.hunak és/ vagy partnereinek, vagy olyan leveleket, amelyek akár méretük, akár tartalmuk, akár csatolmányuk okán alkalmas lehet arra, hogy más felhasználóknak, a Kutyadietetikus.hunak és/ vagy partnereinek kárt okozzon, vagy tevékenységét, a zárt csoport üzemzavar nélküli működését bármely módon hátráltatassa, befolyásolja, kizárja. A Kutyadietetikus.hu fenntartja a jogát arra, hogy ha kára keletkezik a károkozóval szemben, a kárainak és/ vagy igényeinek érvényesítésén felül, az érvényesítéssel együtt járó költségek és/ vagy díjak áthárítása mellett fellépjen.

 

A Kutyadietetikus.hu mindennemű külön értesítés nélkül bármely szolgáltatását és/ vagy szolgáltatásainak összességét jogosult egyoldalúan megszüntetni, bármely felhasználóval kötött virtuális/ online(jog)viszonyát indokolás és kártalanítás/ kártérítés nélkül felmondani, attól elállni, a zárt csoportból kizárni különösen akkor, ha a felhasználó a fent írt rendelkezéseket megszegi. Ez esetben a jogellenesen eljáró felhasználó által megfizetett díjra a Kutyadietetikus.hu igénytart bánatpénz jogcímén. Az előfizetett időszakod (hónap/ más időszak) végére minden további nélkül felmondhatod Te is jogviszonyunkat, mely esetben kérünk értesítsd a Kutyadietetikus.hut e-mailben. A Kutyadietetikus.hu a felhasználó felmondási/ elállási jogának gyakorlásának írásbeliségét kiköti. Felhívjuk szíves figyelmed arra, hogy a Kutyadietetikus.hu bármely felhasználó felmondási/ elállási jogának gyakorlásának esetén az általa megfizetett díjakat nem köteles visszatéríteni, kivéve ez alól, ha a felhasználó a szolgáltatás igénybevételét még nem kezdte meg és annak pénzügyi teljesítését – a jóváírás napját – követő 15 (tizenöt) jogvesztő naptári napon belül írásban jelzi, hogy nem is kívánja igénybe venni. Ez esetben a Kutyadietetikus.hu a felhasználó által kiválasztott szolgáltatás ellenértékének 80%-át visszautalja a felhasználó által megjelölt bankszámlára. Felhívjuk szíves figyelmedet ekörben arra, hogy az általad kiválasztott szolgáltatás igénybevételéről történő írásbeli lemondásod Kutyadietetikus.hu általi tudomásul vétele és a jogvesztő határidő betartása a Te bizonyítási terhedre esik, a Kutyadietetikus.hu külön vizsgálatot nem folytat le és a felhasználó által megjelölt pénzügyi teljesítésre alkalmas bankszámlát jogosultság vonatkozásában nem ellenőrzi, mindennemű felelősségét kifejezetten kizárja. Amennyiben pedig a szolgáltatást a további időszakokra is igénybe kívánod venni a Kutyadietetikus.hu az első szolgáltatás igénybevételedet követő időszakot megelőző 48 órán belül értesítést küld az általad megadott e-mail címre, hogy a következő időszakra vonatkozó előfizetési díjat befizethesd. Pénzügyi teljesítésedről a Kutyadietetikus.hu automatikus számlázó rendszerén keresztül számviteli bizonylatot állít ki és megküldi az e-mail címedre. Ekörben tájékoztatjuk arról, hogy az e-mail mellékletét képező számviteli bizonylat a KBOSS. hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2000 Szentendre, Táltos utca 22. B. ép., cégjegyzékszáma: 13 09 101824, adószáma: 13421739-2-13) által fenntartott számlázz.hu számlázó program által került kiállításra, amely minden tekintetben megfelel a hatályos magyar jogszabályi rendelkezéseknek. Akárcsak a programmal nyomtatott PDF formátumú számla, az elektronikus úton megküldött számla táv-nyomtatással történő előállítása is megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint a 23/2014 (VI.30.) NGM rendelet előírásainak tekintettel arra is, hogy olyan számlát kapsz elektronikus úton kézhez, amely adattartalma a nevezett törvény 169. §-ban írtaknak megfelelően tartalmazza a kötelezően előírtakat. Természetesen ha igényled a számla kinyomtatott és kézjegyű aláírással ellátott példányát postai úton is megküldjük részedre. Valamennyi e-mail mellékletét képező számla jogszabály megfelelőségi  nyilatkozatát külön kérésed estén szintén vállaljuk elektronikusan megküldeni. Ha az első szolgáltatás igénybevételedet követő időszakot megelőző 48 órán belüli értesítésedet során az e-mailben feltűntetett úton, sem az azt követő 28 napos időszakot megelőző 15 napon belül nem jelzed írásban, hogy nem kívánod továbbá a szolgáltatást igénybe venni a Kutyadietetikus.hu mindaddig levonja a díjat, amíg a közöttünk lévő virtuális/ online(jog)viszonyt meg nem szünteted függetlenül attól, hogy igénybe vetted-e a szolgáltatást ténylegesen, vagy sem.

 

Adataid védelméről!

Amint azt fent is olvashattad a Kutyadietetikus.hu szolgáltatását akkor tudod igénybe venni, ha megadod e-mail címedet, egészségügyi adatokat az online dietetikai konzultációhoz, a pénzügyi teljesítés érdekében pedig számlázási adataidat: vezeték és kereszt nevedet/cég nevét, lakcímet/székhelyet (irányítószám, ország, megye, város, és cím feltűntetése mellett) ((személyes) adatok). Kérünk, hogy valós adataidat hiánytalanul, megfelelő formátumban add meg és más jogát/ jogos érdekét ne sértsd a regisztrációddal. Ellenkező esetben a honlap programja újra-és újra felkér az adatok megadására. Így van ez akkor is, ha már egy regisztrált e-mail címet adsz meg, ami egy másik felhasználó egyedi azonosítására már alkalmas lehet. Felhívjuk ekörben a figyelmed arra, hogy bármely személyes adat weboldalunkon történő megadását önkéntesnek tekinti a Kutyadietetikus.hu azzal, hogy az önkéntességet külön nem vizsgálja. Bármely általad honlapon történő adat rögzítését a Kutyadietetikus.hu úgy tekinti, hogy polgári és büntető jogi felelősséged tudatában kijelented, azok valós és megbízható adatok. Ugyanakkor a Kutyadietetikus.hu mindenkoron biztosítja bármely felhasználónak, adatkezeléssel érintettnek azt a jogát, hogy a személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon, azok törlését kezdeményezze. A Kutyadietetikus.hu a felhasználók gondatlan/ szándékos magatartásából eredő mindennemű károkért, személyes adatokkal való visszaélésekért jogi és/ vagy pénzügyi felelősségét/ megtérítési kötelezettségét kifejezetten kizárja. Minden esetben kérjük figyelj a saját és mások adatainak védelmére, megválasztására, pontos (naprakész) változtatására elkerülve ezzel is a visszaéléseket.

 

Tájékoztatunk arról is, hogy a Kutyadietetikus.hu az általad önkéntesen megadott személyes adatokon felül csak azokat az adataidat kezeli, amelyeket jogszabályok előírnak, vagy amelyek kezelésére azok lehetőséget teremtenek, továbbá amelyek a mindenkoron meghirdetett szolgáltatásaink igénybevételéhez, a felhasználói élményed fokozásához, szerződésszerű teljesítése/ szolgáltatásának nyújtásához, annak népszerűsítéséhez szükségesek. Ugyanakkor nem kezel a Kutyadietetikus.hu olyan adatokat, amelyek a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges pénzügyi teljesítésekhez szükségesek (pl: SimplePay), és nem vállal felelősséget azon személyes és/ vagy egyéb adataid kezeléséért sem, amelyek a közösségi zárt csoporton belül/honlapon megjelenő, megjelenítendő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak, továbbá olyan honlapok adatkezeléseiért sem, melyekre a weboldalunkról más honlapra át lehet térni, vagy más honlapra történő hivatkozásra vonatkozik.

 

Az adatkezelése a Kutyadietetikus.hunak a közte és Közted, mint felhasználó között létrejött (jog)viszonyra/ elektronikus úton helyreállítható kapcsolatra vonatkozik, bármely személyes adat kezelése tekintetében. Időbeliségét tekintve a Kutyadietetikus.hu bármely személyes adatot a rögzítésétől egészen annak törlésének időpontjáig kezel, amely – ellenkező kérés esetén – azok rögzítését, a rögzítés napjától számított 5 (öt) naptári évig áll az adott naptári év legutolsó napjáig.

 

A Kutyadietetikus.hu személyes adatok kezelésének céljaként a nemzetközi adatkezelési-adatvédelmi előírások és az egyéb adat és titokvédelmi szabályok érvényesítését határozza meg annak érdekében, hogy a Kutyadietetikus.hu az általa mindenkoron szerződésszerűen vállalt és/ vagy nyújtott szolgáltatásokat az általa alkalmazott elektronikus eszközök útján biztosítani tudja bármely felhasználó/ személyes adattal érintett részére. A személyes adatokat a Kutyadietetikus.hu az adott személy/ felhasználó azonosításán felül, a kapcsolattartásra, a fogyasztói szokások megismerésére/mérésére, a szolgáltatások javítására, a látogatottsági statisztikák készítése érdekében, piackutatási célból, a weboldal/ bármely szolgáltatás nyújtásának optimalizálása, valamint időszakosan promóciós és direkt marketing anyagok küldése céljából kezeli. Bármely adatot a Kutyadietetikus.hu a szolgáltatásának jog- és szerződésszerű teljesítése érdekében harmadik személyek felé kizárólag anonim módon továbbítja fenntartva a jogát arra, hogy a személyes adatokat az Európai Unión belül és azon kívüli országokban és/ vagy azokat érintve is gyűjtse, tárolja, oda továbbítsa, ott másolja, rögzítse, rendezze/ összekapcsolja, felhasználja, megváltoztassa, megsemmisítse, törölje, zárolja. A Kutyadietetikus.hu adatfeldolgozó igénybevételének jogát fenntartja.

 

Kérünk, hogy ha bármilyen kérdésed, vagy kérésed lenne, adataidat változtatni, kiegészíteni, töröltetni szeretnéd, érdekel az adataid kezelése, panaszod van a ….. e-mail címen keresd Kollégáinkat, akik készséggel rendelkezésedre állnak. Felhívjuk figyelmed arra, hogy a Kutyadietetikus.hu a beérkezett e-maileket, üzeneteket, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

 

Hogy találunk meg Téged?

Regisztrációddal hozzájárulsz ahhoz, hogy a hatályos direkt marketing szabályok szerint elektronikus levélben promóciós ajánlatokat (hírlevél), reklámot tartalmazó elektronikus üzeneteket (e-mail, push üzenet, stb.) tájékoztatást küldjünk részedre akár naponta többször is az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb. Ha ezeket nem kéred, kérésed esetén a funkciót letiltjuk, természetesen a Kutyadietetikus.hu szolgáltatását ugyanúgy igénybe tudod ezt követően is venni, kérésed nem korlátozzuk és indokolnod sem kell azt.

 

Figyelmeztetés

A Kutyadietetikus.hu a honlapján közzétett, valamint valamennyi, általa on- és/ vagy offline anyagában közölt információ/ adat/ tény/ ismeret/ nyilatkozat/ stb. tekintetében szerzői jogát és/ vagy polgári jogilag védett, külön jogszabályok hatálya alá nem tartozó, szellemi alkotásai tekintetében, szervezési ismeretei és tapasztalatai (know-how) tekintetében megillető jogát fenntartja. A weboldalon található tartalmakról, az on- és/ vagy offline marketing anyagokban közölt információkról/ adatokról/ tényekről/ ismeretekről/ nyilatkozatokról/ stb. tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, továbbértékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A weboldal/ az on- és/ vagy offline marketing anyagokban közölt információkról/ adatokról/ tényekről/ ismeretekről/ nyilatkozatokról/ stb. illetve azok bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Kutyadietetikus.hu előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. A Kutyadietetikus.hu felhívja a jogsértők figyelmét arra, hogy szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után és igényének érvényesítése esetén az őt megillető sérelem díjon felül egyéb kárait is érvényesíti azzal, hogy a deminimum sérelem díj 1 000 Euro/sérelmezett védett ismeret, a (jogi) eljárással felmerült költségek és díjak jogsértőre történő terhelése mellett.

 

Lezárva és közzétéve: 2019. október 17. napján